LG Vallès

LG VALLES

Limpiezas Generales del Vallès SL

LG Vallès és una empresa que presta diferents tipus de serveis de neteja des de fa més de 30 anys. La nostra filosofia i estil de treball es caracteritza, principalment, a dedicar-nos amb dedicació i exclusivitat a cadascun dels nostres clients amb l'objectiu d'oferir un servei eficaç, d'alta qualitat i a preus competitius. Gràcies a la nostra metodologia de treball i en la confiança que els clients han dipositat en nosaltres, LG Vallès es troba en una fase de continu creixement, aconseguint una posició molt ferma dins del sector de la neteja.

Un Servei Integral de Neteja

El nostre servei de neteja integral cobreix amb qualsevol de les necessitats dels nostres clients: tots ells són importants i cadascun ha de rebre el tracte de LG Vallès amb la màxima professionalitat. Per aquesta raó, realitzem un previ estudi que contempla amb totes les necessitats, dimensions i pla de treball, amb la finalitat d'aconsellar els nostres mètodes, aplicar els nostres coneixements i informar de tots els avantatges que suposa tractar amb una empresa amb una gran trajectòria en el sector, tant empreses com a particulars.


El servei de neteja de LG Vallès respon amb immediatesa i responsabilitat. Diàriament, treballem en equip i amb dedicació per respondre amb totes les necessitats que els clients sol·licitin, adaptant-nos a totes les circumstàncies que de vegades poden sorgir d'imprevist. Per resoldre de forma eficaç amb tots els problemes, el nostre equip de supervisors tracta als seus clients amb rapidesa, compromís i proximitat.Compromís i Valors

A LG Vallès tenim una especial sensibilitat per atendre i complir amb totes les responsabilitats laborals, cuidem de la nostra professió per a la tranquil·litat de tots a qui prestem servei i a més, apliquem uns valors, que formen part d'un dels pilars fonamentals de la nostra filosofia que ens han permès obtenir grans resultats. A continuació, exposem part del nostre estil de treball:


  • Plantilla de professionals fixa i qualificada

    La nostra política es basa a fomentar l'estabilitat laboral de tot el nostre personal qualificat per garantir la qualitat i la confiança dels nostres clients.

  • Documentació reglada

    Tot el personal de LG Vallès està cobert amb totes les responsabilitats legals: seguretat social, malaltia, accidents, vigilància de la salut, responsabilitat civil, etc. Segueix les instruccions marcades pel pla de prevencions laborals i assumeix l'obligació inherent d'aquesta condició patronal. Si ho desitja el client, oferim tota la documentació per demostrar la serietat que li caracteritza a LG Vallès. A més, tot el nostre personal rep contínuament formació per perfeccionar tots els nostres mètodes.

  • Supervisió i control de qualitat periòdica

    Disposem d'un equip de supervisió per mantenir contacte amb el nostre client i garantir la qualitat del nostre servei. Regularment, realitzem aquestes tasques essencials i necessàries per ajudar, millorar i assessorar als nostres operaris amb la finalitat de controlar la qualitat de la neteja i optimitzar al màxim el nostre servei.

LG Vallès es una empresa con más 30 años de experiencia, logrando una posición muy firme dentro del sector de la limpieza.